Bemesting

Bemestingsplan

Loonbedrijf Antuma kan u assisteren bij het opstellen van een bemestingsplan. Wij kunnen u informeren over het laten doen van bodemonderzoeken en het interpreteren van de resultaten daarvan.

Uitvoering bemestingsplan

Loonbedrijf Antuma kan de bemesting met vaste stof van uw land verzorgen. Wij kunnen zorgdragen voor de bemesting met kunstmest en/of organische mest in korrelvorm. De levering van de mest kunnen wij zelf voor u organiseren. U hoeft alleen met ons te overleggen waar en hoeveel mest er gestrooid dient te worden en wij doen de rest.

Amazone kunstmeststrooier

Wij maken gebruik van een Amazone kunstmeststrooier. Uiteraard verzorgen wij bij het bemesten ook het transport van de meststoffen naar uw perceel.