Biologische Echinacea

Wij telen (naast Valeriaan) biologische Echinacea voor de gezondheidsindustrie. De wortels van de Echinacea plant worden gebruikt voor bijvoorbeeld het middel 'Echinaforce' en dat staat bekend vanwege de positieve inwerking op het immuunsysteem. De overige bestanddelen van de plant kunnen gebruikt worden voor het maken van bijvoorbeeld thee.

De teelt van Echinacea
De Echinacea wordt uit zaailingen opgekweekt door een biologisch opgezet bedrijf en aan BioAkker geleverd in de vorm van een klein potplantje. De Echinacea wordt vervolgens door BioAkker geplant in mei. Vanaf het moment dat het plantje in de grond zit begint onze zorg om er een mooi gewas van te maken. Er worden ongeveer honderdduizend plantjes per hectare geplant, dat is tien op iedere vierkante meter.

 

 

Gewasbescherming
Het is belangrijk dat het gewas voldoende voedsel en water uit de bodem op kan nemen en daarom is het van groot belang dat het land schoon gehouden wordt van andere planten zodat er zo weinig mogelijk concurrentie optreedt.

Schoon land
Om te zorgen dat het land mooi schoon blijft wordt het betreffende perceel gedurende de gehele teeltperiode mechanisch ge-egd, en geschoffeld. Daarnaast wordt ongeveer honderd uren per hectare besteed aan het met de hand wieden van de niet gewenste planten.

Voedsel
Het voedsel voor de plant komt vrij door het actieve bodemleven én via de mest van biologisch gehouden koeien en varkens die wij toedienen.

Licht en Water
Om zich goed te ontwikkelen heeft de Echinacea veel licht en warmte, en dus zon nodig. Wanneer het in de zomer echter erg warm is en er weinig regen valt, dan wordt het perceel regelmatig beregend.

De oogst
In december worden de wortels van de Echinacea-plant gerooid. Vervolgens worden de wortels al deels door de rooimachine schoongemaakt én later worden deze verder schoongespoeld. Er wordt hierdoor zo weinig mogelijk van de teeltaarde naar de verwerkende fabriek afgevoerd. De Echinacea wordt daar gedroogd en verwerkt ten behoeve van de gezondheidsindustrie, welke het extract dat nodig is aan de wortels onttrekt.