Grondbewerking

Voor de grondbewerking beschikken wij over de volgende werktuigen: een vijfscharige wentelploeg met aandrukrol, een zes meter brede vaste tand cultivator, hakenfrees en een granulaatfrees. Voor het maaien van taluten en slootwallen gebruiken we een klepelmaaier.

Spitmachine van Loonbedrijf Antuma Spitmachine van Loonbedrijf Antuma Vijfscharige wentelploeg van Loonbedrijf Antuma