Grondbewerking

Loonbedrijf Antuma beschikt over een breed assortiment machines om het grondwerk uit te voeren dat nodig is voor het zaaien of nadat een gewas geoogst is. Voor de werkzaamheden gelegen tussn het tijdstip van zaaien en oogsten wijzen wij overigens graag naar onze pagina gewasbescherming.

Methoden grondbewerking

Er bestaan verschillende methoden om de grond te bewerken, deze worden toegepast al naar gelang de grondsoort en het te telen gewas. Wij beschikken over de benodigde machines om deze methoden toe te kunnen passen.

Indien de bodem het nodig heeft om, al of niet diep, los gemaakt te worden kunnen we deze cultiveren met onze zes meter brede vaste tand cultivator. De capaciteit is erg hoog door de werkbreedte en de snelheid waarmee deze werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.

Is het nodig de te bewerken grond van een betere ontwatering te voorzien dan kunnen wij deze diepwoelen. Diepwoelen geeft vaak een flinke verbetering van de structuur.

Indien ploegen gewenst is kunnen wij dat uitvoeren met onze vijfscharige wentelploeg met aandruk rol. Ploegen heeft als voordeel dat alle materialen di zich op en in de toplaag bevinden dieper worden weggewerkt.

Een alternatief voor ploegen is spitten. Spitten heeft algemeen als voordeel dat in één werkgang een zeer vlak zaaibed wordt gecreëerd, terwijl toch het topmateriaal is weggewerkt. Deze werkzaamheden kunnen wij uitvoeren met een Farmax spitmachine met scheefgemonteerde roterende schoepen waardoor een relatief hoge snelheid haalbaar is.

Het kan nodig zijn eerst losliggend materiaal te verwerken en de versnipperen. In dat geval kunnen wij de grond geheel of gedeeltelijk frezen met onze hakenfrees of onze granulaatfrees.

Naast deze grondbewerkingsmethoden kunnen wij het taluut van de sloten maaien oftewel klepelen met onze klepelmaaier.

Voor andere werkzaamheden betreffende uw gewassen wijzen wij u graag op onze pagina Graan en Graszaadteelt of de pagina Bietenteelt.

Spitmachine van Loonbedrijf Antuma Spitmachine van Loonbedrijf Antuma Vijfscharige wentelploeg van Loonbedrijf Antuma