Landbouwbedrijf Antuma

Binnen ons gangbare akkerbouwbedrijf telen wij suikerbieten, granen en rode zaai-uien.

We werken daarbij samen met akkerbouwers en veehouders om een zo ruim mogelijk bouwplan en ook vruchtwisseling te creëren. Dit draagt bij aan de gezondheid van de bodem door stimulering van het bodemleven en het resulteert daardoor in een beter gewas.