Privacy-verklaring Antuma Vof

Datum laatste aanpassing verklaring:  1-9-2019

Antuma Vof  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze verklaring is van toepassing voor:
Landbouw- en Loonbedrijf Antuma Vof
Stegerensallee 2
7701 PL  Dedemsvaart
KvK:        05045138
Telefoon: 0523-612671
e-mail:     antuma@antuma.nl

Aanleiding
Antuma Vof hecht grote waarde aan het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. In deze privacyverklaring staat hoe persoonsgegevens worden verzameld, waarom deze worden verzameld en wat er mee wordt gedaan. Daarnaast vind u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect zijn te herleiden naar een natuurlijk persoon. Denk aan namen, contactgegevens, foto’s en fysieke kenmerken.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verzamelen persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt en -beperkt- via cookies. Voor meer informatie over cookies, verwijzen we u graag naar onze cookieverklaring hieronder.

Antuma Vof verwerkt persoonsgegevens van:
- Contactgegevens (potentiele) opdrachtgevers
- Contactgegevens leveranciers van diensten en producten
- Bezoekers website

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, incl. bewaartermijnen:

Persoonsgegevens

Bewaartermijn

 • Voor- en achternaam

Minimaal 2 jaar na laatste contact

 • Adresgegevens

Minimaal 2 jaar na laatste contact

 • Telefoonnummer

Minimaal 2 jaar na laatste contact

 • E-mailadres

Minimaal 2 jaar na laatste contact

 • Locatie voor uitvoeren werkzaamheden

Minimaal 2 jaar na laatste contact

 • Bankrekeningnummer

Minimaal 7 jaar na laatste contact vanwege fiscale bewaarplicht

 • BSN (in kader Wet Ketenaansprakelijkheid; wettelijke verplichting)

Minimaal 7 jaar na laatste contact vanwege fiscale bewaarplicht

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt

Minimaal 2 jaar na laatste contact

Antuma Vof bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij we op grond van een wettelijke regeling gegevens langer moeten bewaren. Indien het gaat om de administratie, zoals de debiteuren- en crediteurenadministratie en de in- en verkoopadministratie zijn wij verplicht deze gegevens minimaal 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

Doel en grondslag:

Antuma Vof verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen en grondslagen:

Doel gegevensverwerking:

Grondslag gegevensverwerking

 • Het aanbieden en uitvoeren van diensten

Uitvoeren overeenkomst

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Uitvoeren overeenkomst

 • Het afhandelen van uw betaling

 

Uitvoeren overeenkomst

 • Verzenden van een nieuwsbrief

 

Uitvoeren overeenkomst bij klanten, gerechtvaardigd belang (marketingbelang) bij potentiële klanten.

 • Uitvoeren van boekhouding volgens eisen van de Belastingdienst

Wettelijke verplichting

Delen van persoonsgegevens met derden
Wanneer het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst dan deelt Antuma Vof  in bepaalde gevallen persoonsgegevens met derden. Dit komt voor bij de inhuur van onderaannemers, ZZP’ers en uitzendkrachten. In dergelijke situaties wordt u op de hoogte gesteld.

Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij, indien nodig, een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens. Antuma Vof blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met onze leverancier voor ICT, accountant en salarisverwerker voor zover dat van toepassing is.

Verder delen wij alleen persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke verplichting geldt, zoals bijvoorbeeld het registeren van het BSN in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid.

Cookies
Antuma Vof gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Social media
Op onze website staan buttons van social media, zoals bijvoorbeeld Facebook, Twitter en Linkedin, zodat onze berichten gemakkelijk te delen zijn. Het gebruik van social media is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. De meeste social media kanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Privacy medewerkers Antuma Vof
Antuma Vof heeft privacy hoog in het vaandel staan. Alle medewerkers hebben getekend voor geheimhouding van bedrijfsgegevens. Alleen medewerkers die vanwege hun functie toegang moeten hebben tot persoonsgegevens zijn belast met het verwerken daarvan.

Beveiliging
Antuma Vof  neemt de bescherming van persoonsgegeven serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via bovenstaande gegevens.

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

- Beveiligingssoftware op onze apparaten
- Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding (TLS). Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
- Vergrendeling middels onder andere wachtwoorden van de apparaten zodra deze niet in gebruik zijn.

 

Uw rechten
Onderstaand treft u een overzicht van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Rechten

Omschrijving

Recht op inzage

 

U hebt het recht om te allen tijden uw gegevens op te vragen die bij Antuma Vof vastgelegd en bewaard worden.

Recht op rectificatie

 

Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? u hebt het recht om dit te laten rectificeren door`Antuma Vof.

Recht op overdracht (dataportabiliteit)

 

Mocht u de gegevens nodig hebben die bij Antuma Vof  opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan hebt u het recht op overdracht. Hierbij dient Antuma Vof  al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens

Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Antuma Vof  vastgelegd zijn? Dan hebt U het recht op het laten wissen van uw gegevens.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

 

Wilt u niet dat Antuma Vof  uw gegevens gebruikt? Dan hebt u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.

Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Antuma Vof. Onze contactgegevens staan onderaan deze verklaring. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens. Het streven is om binnen een week te reageren. Daarnaast helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u het toch niet eens zijn met ons handelen, dan hebt u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht te openbaren
Antuma Vof behoudt zich het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Antuma Vof  dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/ proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Antuma Vof  te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Vragen
Hebt u toch nog vragen over deze privacyverklaring? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens:
0523-612671, antuma@antuma.nl.

Neem direct contact op

Contactgegevens

Tel: +31(0)523-612671
E-mail: info@antuma.nl

Stegerensallee 2
7701PL Dedemsvaart
 
Chris Antuma +31(0)6-53283950