Landbouwwerkwijze

Vruchtwisseling.
We werken samen met akkerbouwers en veehouders om een zo ruim mogelijk bouwplan en dus vruchtwisseling te creëren. Dit draagt bij aan de gezondheid van de bodem door stimulering van het bodemleven en het resulteert daardoor in een beter gewas.

Bemesting.
We zetten maximaal in op bodemvoeding vanuit groenbemesting en dierlijke mest.

Gewasverzorging.
Mechanische onkruidbestrijding is het speerpunt. Op korte termijn verwachten we te gaan investeren in robotisering bij de onkruidbestrijding.

Binnen de uienteelt maken we gebruik van de SIT (Steriele Insecten Techniek). Met de Sit voorkomen we gebruik van insecticiden en dus belasting van het milieu.

Neem direct contact op

Contactgegevens

Tel: +31(0)523-612671
E-mail: info@antuma.nl

Stegerensallee 2
7701PL Dedemsvaart
 
Chris Antuma +31(0)6-53283950